771  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
3159  Izvir Podlomščice - Županova jama - protiturški tabor Cerovo
4719  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
4409  Lurška jama
6038  Podpeško jezero - Planinca - Ledena jama