161  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
108  Debevčev mlin
144  Klobuk
197  Sveti Tomaž nad Praprotnim, dve izhodišči
383  Lavričeva koča na Gradišču