834  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
946  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
1218  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
949  Sveti Tomaž nad Praprotnim, dve izhodišči
1578  Breginj, Napoleonov most, Robidišče, Marija Snežna nad Breginjem