231  Slap Rinka - Izvir Savinje - Dom na Okrešlju
709  Goče - Tabor nad Erzeljem - Obelunec - izlet po Vipavskih brdih
666  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
2164  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
1665  Izvir zdravilne vode Frančiška