2263  Kalični vrh - Kamni grič - Dom na Travni gori
4107  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
5137  Kamni grič
4698  Gradiški grič