378  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
558  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
762  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
708  Sveti Tomaž nad Praprotnim, dve izhodišči
1273  Breginj, Napoleonov most, Robidišče, Marija Snežna nad Breginjem