93  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
304  Sveta Marjeta na Golem - Dobravica - Ribniki doline Drage - trije izleti
273  Ključ - položna in strma pot
361  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
564  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči