6207  Ojstrica z Velike Zake
4800  Kanjavec
4529  Triglav - krožna pot
4287  Tonocov grad in slap Kozjak
4061  Mali Triglav - krožna pot