333  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
978  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
481  Šunikov vodni gaj
443  Čezsoča
2009  Triglavska jezera