456  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
1176  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
617  Šunikov vodni gaj
568  Čezsoča
2167  Triglavska jezera