455  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
1175  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
2348  Matajur - Mrzli vrh, Kuk nad Livkom, Livek - Jevšček, 4 izleti
2965  Savica - Dom na Komni - Planina za Migovcem - Konjsko sedlo - Vrh Krnic - Vogel - planina Zadnji Vogel - Savica
3296  Planina Kuk - planina Razor - Vrh nad Škrbino - krožna pot