342  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
987  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
492  Šunikov vodni gaj
456  Čezsoča
2024  Triglavska jezera