236  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
855  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
387  Šunikov vodni gaj
343  Čezsoča
1860  Triglavska jezera