1169  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
1111  Klobuk
2261  Peračica
3143  Mlinčki pri Suhadolah - Koseški hrib
2857  Olska gora