1763  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
5144  Pot ob Iški
4768  Iški morost
4271  Jernejeva pot