1169  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
1110  Klobuk
2261  Peračica
3141  Mlinčki pri Suhadolah - Koseški hrib
2856  Olska gora