593  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina
764  Pot ob rakah - Divje jezero - Idrijska Bela
2460  Megalitska Kamnita miza, oziroma Tomaževa miza
3671  Jelenk
5912  Rupnikova linija na Zaplani