4455  Sveta Marija na Planinski gori
4510  Grmada na Planinski gori