685  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina
905  Pot ob rakah - Divje jezero - Idrijska Bela
2556  Megalitska Kamnita miza, oziroma Tomaževa miza
3768  Jelenk
6064  Rupnikova linija na Zaplani