678  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina
893  Pot ob rakah - Divje jezero - Idrijska Bela
2543  Megalitska Kamnita miza, oziroma Tomaževa miza
3759  Jelenk
6042  Rupnikova linija na Zaplani