1250  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina
1544  Pot ob rakah - Divje jezero - Idrijska Bela
3175  Megalitska Kamnita miza, oziroma Tomaževa miza
4372  Jelenk
6974  Rupnikova linija na Zaplani