4466  Iztokova koča - Mali Golak
4020  Grmada na Nanosu
4391  Nanos-Vojkova koča