6193  Veli Badin
5924  Strunjanski križ - Mesečev zaliv
5646  Kuk
5640  Ostrič - Medvižica - Razsušica
5573  Kokoš