762  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
3364  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
3043  Mali Trebelnik - nova pot
3297  Rakov Škocjan - Veliki naravni most
2977  Pekel