579  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
2075  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
4516  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
4151  Mali Trebelnik - nova pot
4223  Rakov Škocjan - Veliki naravni most