579  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
4517  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
5380  Kršičevec in Mrzla jama