928  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
2446  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
4881  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
4609  Mali Trebelnik - nova pot
4552  Rakov Škocjan - Veliki naravni most