564  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
3227  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
2928  Mali Trebelnik - nova pot
3200  Rakov Škocjan - Veliki naravni most
2857  Pekel