774  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
2289  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
4724  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
4386  Mali Trebelnik - nova pot
4418  Rakov Škocjan - Veliki naravni most