2467  Kalični vrh - Kamni grič - Dom na Travni gori
4552  Mestni vrh