876  Kalični vrh - Kamni grič - Dom na Travni gori
2073  Veliki Rog
3804  Rimski zid pod Jerebičjo skalo na Rakitni
3066  Izvir Ribnice
3754  Izvir Rakitnice