876  Kalični vrh - Kamni grič - Dom na Travni gori
3865  Kamni grič
2871  Mestni vrh