2963  Po Semiški gori: Gaber - Semenič - Smuk - panoramska cesta
3300  Mitrej pri Rožancu
3123  Izvir Okno
4581  Izvir Krupe
3456  Izvir Lahinje