4580  Izvir Krupe
3455  Izvir Lahinje
3286  Mitrej pri Rožancu
3122  Izvir Okno
2963  Po Semiški gori: Gaber - Semenič - Smuk - panoramska cesta