2048  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
2389  Reka Rača
2072  Žamboh
2698  Bogenšperk
3153  3 dnevni izlet: Podgrad - Janče - Sveti Miklavž - Ušte - Cicelj - Murovica - Podgrad