6866  Dom v Gorah - Koča na Kopitniku - Kopitnik
3879  Debni vrh
3641  Slap Kosca - Gradišče - Kucelj - slapovi Višnjice
3626  Gradiško jezero
3394  Svinjski rt