379  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
2687  Lazarjev vrh
7578  Dom v Gorah - Koča na Kopitniku - Kopitnik
4704  Debni vrh
3251  Gorenja gora