4657  Pilštajn
4206  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
4307  Lurška jama
5339  Janina nad Rogaško Slatino
4511  Grad Podsreda