3040  Pilštajn
2635  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
2867  Lurška jama
3754  Janina nad Rogaško Slatino
3005  Grad Podsreda