4788  Pilštajn
4328  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
4424  Lurška jama
5457  Janina nad Rogaško Slatino
4638  Grad Podsreda