3570  Pilštajn
3175  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
3339  Lurška jama
4331  Janina nad Rogaško Slatino
3529  Grad Podsreda