3833  Pilštajn
3391  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
3562  Lurška jama
4592  Janina nad Rogaško Slatino
3751  Grad Podsreda