2785  Pilštajn
2378  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
2623  Lurška jama
3543  Janina nad Rogaško Slatino
2771  Grad Podsreda