6088  Šmartinsko jezero
5405  Izvir Ljubije
5023  Sveti Križ nad Belimi Vodami
4571  Kačji grad
4471  Gora Oljka