5844  Šmartinsko jezero
5170  Izvir Ljubije
4798  Sveti Križ nad Belimi Vodami
4318  Kačji grad
4259  Gora Oljka