6828  Šmartinsko jezero
6108  Izvir Ljubije
5703  Sveti Križ nad Belimi Vodami
5302  Kačji grad
5170  Paški Kozjak