4113  Koča Pesnik - Ribniška koča - Jezerski vrh - Ribniško jezero - Črni vrh - Velika Kopa - Mala Kopa
4410  Kremžarjev vrh
4506  Črni vrh
4845  Kapelski vrh
5954  Piramida - Mestni vrh - Kalvarija