161  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
107  Debevčev mlin
143  Klobuk
196  Sveti Tomaž nad Praprotnim, dve izhodišči
382  Lavričeva koča na Gradišču