5435  Kobilja glava
7618  Peca-Kordeževa glava
6730  Črna glava