7814  Soriška planina - Možic - Šavnik - Vrh Bače - Lajnar
6767  Lajnar s Soriške planine
6349  Lajnar