317  Ostrič - Ribnik - Medvižica - Glavičorka - krožna pot po Čičariji
6875  Ostrič - Medvižica - Razsušica